Thursday, March 18, 2010

hadis dhaif

1. barangsiapa berkata kepada orang miskin, bergembiralah engkau, maka sesungguhnya wajiblah syurga baginya.

2. menuntut ilmu adalah fardhu atas tiap2 orang islam lelaki dan wanita. (imam baihaqi berkata: hadis ini masyhur di antara manusia tetapi sanadnya lemqah, dan telah diriwayatkan menerusi jalan yang banyak tetapi kememuanya lemah.

3. makhluk itu keluarga Allah, dan mereka yang lebih kasih kepada Allah ialah mereka yang lebih bermanfaat kepada keluarganya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...