Wednesday, March 23, 2011

imam syafie

siapa imam syafie?

nama: muhammad bin idris as-syafie, pengasas mazhab syafie.antara kitab karangan terkenalnya ialah al-umm. hafaz al-qur'an sejak kecil lagi. mengeluarkan fatwa di masjidil haram ketika berumur 15 tahun. imam muslim ada meriwayatkan hadis yang mana sanadnya termasuklah imam syafie. imam syafie juga menyusun kitab hadis yang diberi nama al-musnad.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...