Thursday, July 28, 2011

hadis ramadhan

dari abdullah bin umar: Nabi bersabda: puasa dan al-Qur'an memohon syafaat kepada Allah pada hari kiamat - bagi orang yang berbakti (yang selalu berpuasa dan banyak pula membaca al-Qur'an)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...