Thursday, January 5, 2012

5 perkara sebelum 5 perkara

rebutlah peluang lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain, iaitu masa muda engkau sebelum datangnya hari tua, masa sihat engkau sebelum engkau dilanda sakit, masa kaya sebelum engkau jatuh papa, masa lapang engkau sebelum datangnya waktu sibuk, dan masa hidup engkau sebelum datang saat kematian.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...