Monday, December 28, 2009

MEKAH LAGI


masjid aqabah:tempat berlaku perjanjian aqabah antara Nabi Muhammad dan orang Islam Madinah. Selepas perjanjian ini umat Islam bertambah ramai di Madinah. Rasullah mengutuskan Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajar umat Islam di sana tentang Islam. Umat Islam Madinah berjanji akan mempertahankan Rasulullah. Manakanla Rasulullah berjanji akan terus kekal di Madianh walaupun Mekah berjaya dikuasai orang Islam. Tidak berapa lama Rasulullah dan Sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah.

Makam Saidatina Maimunah binti Haris:salah seorang isteri Rasulullah. Semua isteri Nabi Muhammad dimakmkan di perkuburan Baqi' Madinah kecuali Khadijah, Maimunah dan Mariatul Qibtiah.

perkuburan ma'la: pintu hijau itu makam Saidatina Khadijah, wanita pertama memeluk Islam dan banyak membantu perjuangan Rasulullah di awal dakwah Baginda.masjid tan'im: miqat umrah di Tanah Halal. lebih kurang 7km dari Masjidil Haram. tambang van tiga riyal.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...