Saturday, September 5, 2009

tazkirah 12

agama : dalam bahasa sanskrit a bermaksud tidak, manakala gama bermaksud kacau. bila digabungkan 2 perkataan itu jadilah ia sebagai bermaksud tidak kacau atau tiada kekacauan. maksudnya orang yang mempunyai agama tidak akan membuat kacau.

17 Ramadhan ialah tarikh Nuzul Qur'an atau tarikh yang menunjukkan al-Qur'an kali pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah pada 17 Ramadhan. ketika Rasulullah berusia 40 tahun.Ayat pertama yang diturunkan ialah surah al-'alaq :1-5 ketika Rasulullah sedang berkhalwat di gua Hira' untuk memikirkan kebesaran Allah dan mengasingkan diri dari masyarakat Jahiliah yang banyak melakukan maksiat.

Ulama berselisih pendapat mengenai bilangan ayat al-Qur'an. Ada yang berpendapat bilangannya ialah 6217 ayat, ada yang mengatakan 6220 ayat. ada yang membilang sendiri dan didapati sebanyak 6198 ayat. ada juga yang berpendapat bahawa bilangannya ialah 6666 ayat. Ada yang mengatakan terdapat 1000 ayat mengenai syurga, 1000 ayat mengenai neraka, 1000 ayat mengenai umat dahulu, 1000 ayat mengenai hukum, 1000 ayat mengenai suruhan Allah, 1000 ayat mengenai larangan Allah, 66 ayat yang mansukh. Perbezaan pendapat mengenai bilangan ayat juga berlaku kerana ada ulama berpendapat Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surah itu dikira sebagai ayat pertama manakala ada yang berpendapat sebaliknya. Tetapi cara mengiranya sahaja yang berbeza, ayat-ayatnya tetap sama tiada yang lebih dan tiada yang kurang.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...