Tuesday, October 20, 2009

gepa di padang menyamai 3 nas al-qur'an

Gempa di padang berlaku pada jam 17.16 petang, susulan gempa pada jam 17.58 dan gempa di Jambi pada keesokan paginya pada jam 08.52 (waktu antarabangsa)

dalam al-qur'an surah al-Isra', surah 17:ayat 16 Allah berfirman: Dan jika Kami hendak membinasakan sesuatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapuii mereke melakukan kederhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Al-Isra': ayat 58 : Tidak ada suatu negeripun (yang derhaka penduduknya)melainkan Kami membinasakannya sebelum kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu sudah tertulis di dalam kitab (Luh Mahfuz)

Al-Anfal (surah ke 8) : ayat 52: (keadaan mereka)seperti Firaun dan pengikutnya serta orang sebelumnya. Mereka menyiksa mereka disebabkan dosanya. Sesungguhnya Allah MAha Kuat lagi amat keras seksaanNya.

Banyak lagi contoh bilangan ayat dan kedudukan ayat serta bilangan kalimah dan kedudukannya yang menunjukkan kemukjizatan al-Qur'an itu yabg sentiasa dapat dilihat dan memberi peringatan serta pengajaran kepada sesiapa yang berfikir.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...