Monday, October 12, 2009

sebab doa tidak dimakbulkan

1. ditangguhkan pada suatu ketika yang munasabah

2. Allah mengetahui seandainya permohonan ini dimakbulkan menyebabkan sesuatu yang akan menyusahkan diri pemohon.

3. berkemungkinan syarat-syarat doa tidak lengkap seperti tidak ikhlas, tergesa-gesa, tidak memohon kebaikan, hati yang tidak hadir, makanan dan pakaian daripada sumber-sumber yang haram atau syubhah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...