Thursday, April 14, 2011

300 Hadis Bimbingan Ke arah mencari reda Allah

Harga setiap unit (piece): RM25.90
beli buku keluaran telaga biru secara online di alamat ini.....http://www.stormreaders.net/albiraki

Penulis        :  Zahazan Mohamed & Ahmad Hasan Mohd. Nazam 

  
HARGA        :  RM25.90, 

 
Buku ini telah mengumpulkan 300 hadis sahih yang paling utama yang mencakupi bidang kehi-dupan harian dan disusun mengikut keutamaan tajuk seperti ilmu, beramal, ber-jemaah, hal ehwal Rasu-lullah s.a.w., para sahabat, rukun Islam, rukun iman, solat, al-Quran, puasa, kesihatan, zakat, haji, jihad, doa, zikir, persau-daraan, akhlak, sedekah, komunikasi, pengurusan, pesanan nabi dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...