Saturday, April 9, 2011

dusta yang dibolehkan

sabda nabi: tidaklah termasuk dalam dusta orang yang berdusta untuk mendamaikan dua pihak yang bermusuhan sehingga menjadi baik. ummu kalsum berkata: saya tidak mendengar nabi memberi keringanan  kepada ucapan seseorang melainkan dalam tiga perkara iaitu dalam peperangan, mendamaikan orang dan ucapan suami kepada isterinya dan ucapan isteri kepada suaminya. 

Hadis riwayat bukhari dan muslim

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...