Sunday, August 29, 2010

surah al-qadr

syed qutb seorang ahli bahasa, pejuang ikhwanul muslimin yang mati syahid mentafsirkan bahawa di dalam surah al-qadr terdapat tiga cahaya yang diterangkan di dalamnya.

1. inna anzalnahu fi lailatil qadr: maksudnya Kami turunkan (al-qur'an) di malam al-qadr(lailatul qadr) cahaya yang pertama ialah cahaya al-qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia.

2. tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr: pada malam itu turun malaikat2 dan jibril. cahaya yang kedua ialah cahaya malaikat kerana malaikat dijadikan daripada cahaya.

3. salamun hiya hatta matlai'l fajr:selamatlah ia sehingga terbit fajar: cahaya yang ketiga ialah cahaya fajar.

BEGITULAH HEBATNYA SYED QUTB INI.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...